Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ใหญ่มากๆ..อีหล่าเทิงจก เทิงจับ
อีสาน บ่เจ้า
อีสาน บ่เจ้า 1.43TR theo dõi 1731 Videos 169.95TR lượt xem 2022-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-10
Tổng số lượt xem9.01N
Thích tỷ lệ 3.87%
Số lần bình luận34
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 637N - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 7.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu