Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Муд холдик
STAR ZERT- BRAWL STARS
STAR ZERT- BRAWL STARS 987 theo dõi 24 Videos 3.2N lượt xem 2020-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem505
Thích tỷ lệ 4.75%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 51.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 91N
Tỷ lệ tương tác 46.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu
видос новый муд
Mở