Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
개학 앞둔 사람은 반드시 봐야 하는 영상
소린TV
소린TV 154N theo dõi 328 Videos 28.73TR lượt xem 2021-02-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem52.35N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận187
Tỷ lệ lượt xem 34%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 23.81TR - 42.86TR
Tỷ lệ tương tác 5.25%
Thẻ gắn
공부 공부자극 입시 공부꿀팁 서울대생 sky 서울대 고려대 연세대
Giới thiệu
비즈니스 문의 : [email protected]
인스타그램 : sorin_0302

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[소린TV]는 공부의 왕도에 출연한 안소린이
(서울대, 고려대, 연세대, 포스텍 동시합격)

공부 노하우 꿀팁을 전수하는 공간입니다.

여러분이 댓글로 궁금한 것들 남겨주시면 거기에 맞춰서
답변을 드릴 생각입니다! 많이 소통해주세요 :)
Mở