Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Through the Never by Metallica Drum Cover by Mykie-V
Mykie -V
Mykie -V 698 theo dõi 53 Videos 185.28N lượt xem 2019-02-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem265
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 38%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 92.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu