Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EVIE LOVES BANANAS?!
Stuu
Stuu 14.5N theo dõi 1 Videos 381.68N lượt xem 2015-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem379.63N
Thích tỷ lệ 88.8%
Số lần bình luận3.11N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 145.07TR - 200.35TR
Tỷ lệ tương tác 11.88%
Thẻ gắn
evie evie cleverbot cleverbot eviebot cleverbot evie bot funny evie bot Cleverbot (Website) asking questions hilarious rage fail angry annoying existor video games chat chat game stuu
Giới thiệu
☞Want more Evie bot? Leave a LIKE to let me know!
☞SUBSCRIBE!: https://goo.gl/LuY0zM

FOLLOW ME HERE:
✔Facebook: http://facebook.com/stuuofficial
✔Instagram: http://www.instagram.com/stuuburton
✔Twitter: http://twitter.com/stuuofficial
-------------------------------------------

Today were talking to Evie. Something like Cleverbot!
I did plan on recording this....it just happened!

Hope you enjoy!

Don't forget a like + favourite!

And SUBSCRIBE to join the Team!
Mở