Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Shahdadpur Historical Places Vlog
Shan Abbasi Fun Tv
Shan Abbasi Fun Tv 1.31N theo dõi 29 Videos 10.59N lượt xem 2020-06-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem4.07N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận60
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 728N - 1.31TR
Tỷ lệ tương tác 21.44%
Thẻ gắn
#Historic #Historical #Shahdadpur #BaqarMori #ShanAbbasiFunTv
Giới thiệu
In this video you watch historical Places & Shrines Of Oolliyas

Facebook :- https://www.facebook.com/CktAfridi37

Twitter :- https://twitter.com/ShanAbbasiFunTv

YouTube :- https://www.youtube.com/channel/UCTX090NLZ0ksBH09FSbeLqQ

#Historical #Historic #Shahdadpur #BaqarMori #ShanAbbasiFunTv
Mở