Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
As Estruturas São Comestíveis!
Geleia
Geleia 4.56TR theo dõi 1479 Videos 1.53TỶ lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem1.79TR
Thích tỷ lệ 3.76%
Số lần bình luận1.58N
Tỷ lệ lượt xem 39.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 196.08TR - 490.19TR
Tỷ lệ tương tác 4.64%
Thẻ gắn
minecraft curiosidades minecraft geleia minecraft geleia minecraft survival minecraft série vídeo do geleia geleia plays
Giới thiệu
📷 MEU INSTAGRAM: https://www.instagram.com/oluis_santana/

👨‍👨‍👧 Participante: @FEURIPE

👉 Créditos: https://youtu.be/h9G3wItNmpw

🎮 EnxadaHost: https://enxadahost.com/
- CUPOM: GELEIA

📞 Contato Profissional: [email protected]

#Minecraft #Geleia #GeleiaPlays
Mở