Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
My Team Surprised Me For Vlogmas 🎄 | Vlogmas With Tokyo 🧑🏽‍🎄
tokyo vanity
tokyo vanity 285N theo dõi 36 Videos 49.88TR lượt xem 2021-12-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem7.11N
Thích tỷ lệ 5.79%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.23TR - 3.73TR
Tỷ lệ tương tác 12.12%
Thẻ gắn
vlogmas vlogging daily vlog TOKYO TOKYOVANITY TOKYOXVANITY LHH LOVE AND HIP HOP LOVE AND HIP HOP ATL LHH ATL LHH ATLANTA LOVE AND HIP HOP ATLANTA CHRISTMAS GONE RIGHT GONE WRONG my team surprised me for vlogmas vlogmas day 1 vlogmas with tokyo tokyo vlogmas tokyo tokyo vanity tokyo vanity interview tokyo vanity 2021 female hip hop tokyo vanity christmas tokyo vanity christmas vlog hip hop tokyo banity tokio vanity
Giới thiệu
My Team Surprised Me For Vlogmas 🎄 | Vlogmas With Tokyo 🧑🏽‍🎄
Subscribe: https://bit.ly/3bpVzuy
Tokyo Vanity -

Audio: cinqreleas.es/

Follow Tokyo Vanity
Instagram: https://www.instagram.com/tokyoxvanity/
Facebook: https://www.facebook.com/tokyoxvanity/
Twitter: https://twitter.com/tokyoxvanity/
www.thesystemco.com

Tokyo Vanity’s hits:
BigMad Freestyle: https://bit.ly/2W7h8Yg
Slattiana ft. Karlae: https://bit.ly/380MxRM
SBA ft. King Beamo: https://bit.ly/376I0Oa

#TokyoVanity #VLOGMAS
Mở