Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【マリオカート8DX】くさあん1st / #103
NX☆くさあん
NX☆くさあん 52.4N theo dõi 1175 Videos 36.3TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem26.34N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận60
Tỷ lệ lượt xem 50.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 19.17TR - 34.98TR
Tỷ lệ tương tác 4.15%
Thẻ gắn
Giới thiệu
二日連続で飲酒野良やってるせいか在庫がやたら酒臭い

くさあん1st : https://youtube.com/playlist?list=PLIZsOtE_62TtvHoweDK2nm0E9cSObyeZf
twitter : https://twitter.com/kusaannanora
メンバーシップ : https://www.youtube.com/channel/UCL7VEatXa9yBCKeM-ww8TnA/join
Mở