Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
𝙜𝙖𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘 - 롤 매드무비 브금 🍀 신나는 브금 🍀 게임할때 듣기 좋은 노래 🍀 [리그오브레전드, 초월플레이] 🍀 브금 모음 #51
Dj Bear - EDM 음악
Dj Bear - EDM 음악 54.3N theo dõi 692 Videos 16.28TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem9.05N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 16.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.09TR - 7.41TR
Tỷ lệ tương tác 1.15%
Thẻ gắn
매드무비 브금 브금 롤 매드무비 브금 매드무비브금 게임할때 듣기 좋은 노래 롤 브금 롤매드무비브금 qmrma 게임할때 듣기 좋은 브금 ncs 롤브금 매드무비 노래 롤할때 듣는 노래 ncs브금 매드무비 신나는 브금 노래 롤할때 듣기 좋은 브금 매드무비 브금 레전드 ncs 브금 롤매드무비 브금 롤 할때 듣기 좋은 노래 롤 할때 듣기 좋은 브금 게임 브금 브금 모음 롤 매드무비 노래 bgm 게임브금 롤 매드무비브금 좋은 브금 롤 매드무비 aoemanql qmrma 매드무비노래 좋은브금 메드무비 브금 롤할때 매드무비 브금 순위 롤 매드무비 브금 레전드 매드 무비 브금 롤 노래 게임 매드무비 브금 롤매드무비노래 신나는브금 배그 매드무비 브금 좋은노래 게임할때 ncs 매드무비 브금 브금모음 롤할때 듣기 좋은 노래 초월플레이 리그오브레전드 Dj Bear Dj Bear - EDM 음악
Giới thiệu
𝙜𝙖𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘 - 롤 매드무비 브금 🍀 신나는 브금 🍀 게임할때 듣기 좋은 노래 🍀 [리그오브레전드, 초월플레이] 🍀 브금 모음 #51

Hope you like it .Enjoy:)
Click Like and Subscribe My Channel : https://bom.to/D3NR33
Thanks you :D
Link video : https://youtu.be/9SbeGX2EEaw
유튜브 음원 등록에 대해서 저작권상 문제가 있다면 알려주시면 바로 조치를 취하겠습니다.

트랙 목록 :
[00:00:00] - R3YAN & Benlon - The Business
[00:02:36] - CryJaxx - Candy Shop (feat. Junior Charles)
[00:05:30] - Astro & Nito Onna - Whats Going On
[00:07:42] - Vinsmoker - Acceleration
[00:10:10] - NORTIN - Hypnotized
[00:13:13] - ITALEE, Alessia Labate - Die Young
[00:15:32] - Budapest & TREVOR GARTNER - Be The One
[00:17:52] - Anixto - Liar
[00:20:30] - RYVN & KOSTA & Flapjax - La La La (ft. Voncken)
[00:23:09] - Marin Hoxha & Dimelix & Maria Beyer - Your Own Fire
[00:26:09] - Dj Goja X Tabba X Vanessa Campagna - At My Worst
[00:29:04] - Arc North - Like Me But Better (ft. Next to Neon)
[00:31:53] - VADDS & Lonnel - You
[00:34:19] - Kastelo & Rian Cult - Baked
[00:37:01] - Romen Jewels ft. Cyanne - Comedown (Fraze Remix)
[00:39:47] - Romen Jewels - In The City (ft. Raddix & T-Roc)
[00:43:12] - Marin Hoxha VS Vinsmoker - Night Drift
[00:46:16] - Marin Hoxha & Jay Sarma - Need U Now
[00:49:19] - JackEL & Merdix Antwinette - Pain (VIP)
[00:51:50] - Hysaze & Cemre Emin - Legends
[00:54:42] - Jay Sarma - Banshee
[00:56:50] - KRAK'N - Lean
[00:59:51] - Lucha - Monarch
[01:01:58] - Lukasoprom - Feeling (Ft Annamarie Rosanio)
[01:05:09] - Marin Hoxha - One Man Army (ft. M.O.J.O)

▶️NoCopyrightSounds / NCS -
https://youtube.com/NoCopyrightSounds
https://soundcloud.com/nocopyrightsounds
https://instagram.com/nocopyrightsounds
https://facebook.com/NoCopyrightSounds
https://twitter.com/NCSounds

▶️ Follow Monstercat
Spotify: https://monster.cat/2biZbkd
Apple: https://apple.co/2xiKWTO
Facebook: https://facebook.com/monstercat
Twitter: https://twitter.com/monstercat
Instagram: https://instagram.com/monstercat

▶️Follow Magic Records
https://www.youtube.com/magicmusicgroup​
https://www.facebook.com/magicmusicsquad​
https://www.instagram.com/magicmusics...​
https://soundcloud.com/magicrecord

💛 TheFatRat 💛
↪︎ Soundcloud: https://soundcloud.com/thefatrat
↪︎ YouTube: https://www.youtube.com/thefatrat
↪︎ Twitter: http://twitter.com/ThisIsTheFatRat
↪︎ Facebook: http://on.fb.me/vGD5UT

신나는 브금,롤 매드무비 브금,매드무비 브금,게임 할때 듣기 좋은 노래,롤할때 듣는 노래음악브금모음,게임할때 듣기 좋은 브금,신나는 브금 매드무비 브금 게임할때 듣는 노래,게임할때,클럽믹스,운전할때 듣기좋은 신나는 노래,버닝썬 클럽노래,best 브금,클럽노래,버닝썬 노래,드라이브 할때 좋은 노래,롤할때 듣는 노래,아레나 클럽노래,롤할때듣기좋은브금,초월플레이,lol music,노래모음,매드무비,리그오브레전드,몬테지,롤,엘오엘,롤 매드무비,브금 모음,무료 음악,게이밍,EDM 클럽노래,일렉트로닉,듣기좋은,듣는,좋은,게임할때 듣기좋은 노래모음,게임할때 듣는 노래모음,듣기좋은 노래음악브금모음,듣는 노래음악브금모음,Dj Bear - EDM 음악
Mở