Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
My✨ Top 5 BEST ✨ Solo Builds For The Elder Scrolls Online! ESO Deadlands Update
Hack The Minotaur
Hack The Minotaur 107N theo dõi 437 Videos 22.65TR lượt xem 2021-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-29
Tổng số lượt xem48.17N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận104
Tỷ lệ lượt xem 45%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 21.9TR - 25.41TR
Tỷ lệ tương tác 4.77%
Thẻ gắn
hack the minotaur eso best solo build 2021 eso best solo class blackwood eso best solo class eso solo dungeon gameplay eso solo dungeon build eso solo dungeons 2021 eso best solo eso solo build hack the minotaur solo builds
Giới thiệu
These Builds Are My Favorite Options For Going Solo in ESO! What's Yours?

Links To All The Builds Are Below!
---
🔥 Firebrand Video: https://youtu.be/uuzMIt1U-8o
🔥 Firebrand Written Guide: https://www.hacktheminotaur.com/builds/eso-dragonknight-solo-hybrid-pve-build-firebrand

❄️ Ice Storm Video: https://youtu.be/zkh45ngSUZo
❄️ Ice Storm Written Guide: https://www.hacktheminotaur.com/builds/eso-magicka-warden-solo-grind-god-build-ice-storm

🌪️ Perfect Storm Video: https://youtu.be/zk0alZtunhM
🌪️ Perfect Storm Written Guide: https://www.hacktheminotaur.com/builds/eso-solo-stamina-sorcerer-vma-build-perfect-storm

🌀 Infinity Video: https://youtu.be/nJ-hdpRccTY
🌀 Infinity Written Guide: https://www.hacktheminotaur.com/builds/eso-magicka-sorcerer-solo-pve-one-bar-build-infinity

✨ Nova Shield Video: https://youtu.be/8B-vdQXnfp8
✨ Nova Shield Written Guide: https://www.hacktheminotaur.com/builds/eso-magicka-templar-solo-pve-build-nova-shield

➖ Timestamps! ➖
Introduction - 0:00
Hybrid Dragonknight - 0:52
Magicka Warden - 2:51
Stamina Sorcerer - 4:42
Magicka Sorcerer - 6:18
Magicka Templar - 8:37

➖ Help Slay The Algorithm! ➖
👍 CRUSH That Like!
👊 SUBSCRIBE! https://bit.ly/subscribeHTM
🔔 Ding that Notification BELL!

➖ My Socials! ➖
🐦 Twitter: https://twitter.com/HackMinotaur

➖ Show Your Support! ➖
Unlock Exclusive Videos & More!
💪 Become A Channel Member! https://bit.ly/joinHTM
❤️ Member Content: https://bit.ly/HTM-members
🗡 CHANNEL MEMBERS - THANK YOU!! 🛡

➖ My ESO Website! ➖
Home: https://www.hacktheminotaur.com/
Builds: https://www.hacktheminotaur.com/builds
Guides: https://www.hacktheminotaur.com/all-eso-guides
Companions: https://www.hacktheminotaur.com/eso-companions

➖ More RPG News, Guides & Builds! ➖
⛩ RPG DOJO Web: https://rpgdojo.com/
⚔️ RPG DOJO YT: https://bit.ly/RPG-DOJO
🐥 RPG DOJO Twitter: https://twitter.com/theRPGdojo

#ESO #ElderScrollsOnline #Blackwood
Mở