Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EL REY HA VUELTO! cátedra intermedia 1vs1 frost mage (warmane) full starter gear 5.5
Xca pvp Channel
Xca pvp Channel 1.2N theo dõi 115 Videos 211.84N lượt xem 2021-08-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-14
Tổng số lượt xem1.42N
Thích tỷ lệ 78.8%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 13.41%
Thẻ gắn
world of warcraft wow frost magepvp mago escarcha wow warmane srenix mago 3.3.5 mago escarcha 3.3.5 xca frost mage wowaura wow aura naerzone arena tournament shadow priest 3.3.5 1v1 frost mage duelo mago torneo 1v1
Giới thiệu
CANAL DE DISCORD, ADDONS Y MACROS AQUI
https://discord.gg/9uMApmb
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)