Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
When Dad's Away | Missing Dad Song | Eli Kids Nursery Rhymes
Eli Kids - Cartoons & Songs
Eli Kids - Cartoons & Songs 9.55TR theo dõi 409 Videos 2.64TỶ lượt xem 2022-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-20
Tổng số lượt xem4.99TR
Thích tỷ lệ 0.38%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 52.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.27TỶ - 2.63TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.38%
Thẻ gắn
Eli Kids Eli Kids song Eli Kids video eli kids compilation Eli Kids Nursery Rhymes abi stories educational cartoon educational cartoons for kids eli kids cartoons and songs kids music nursery rhymes baby songs preschool song children rhymes rhymes for children songs for children children song finger family dance for kids kids dance movement song exercise for kids kids exercise workout for kids action song for kids nursery rhymes collection
Giới thiệu
Subscribe to our channel: https://bit.ly/35lMz6o
Watch Our Playlist:

1 Best Kids Songs: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPNHh7w06Zp8izKKT-KjbXCH
2 Nursery Rhymes Compilations: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPOCyBv7N9U2kO04Ns1_wDw5
3 Abi Stories - Eli Kids Educational Cartoon: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPNwSC6cdhSR4VuckC14qz6E
4 Popular Kids Songs & Nursery Rhymes: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPOmJlQkqk-8TwLAoTmQJYw5
5 Alphabet | ABC & Phonics Songs For Kids: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPOlkTvanYorRs-pmcyTy6pW
6 Color & Shape Songs For Kids: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPPzGVwTNSzWzPN5q0CmVAJF
7 Animal Songs & Nursery Rhymes: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPOB8C3VkxEM8wwTDgrzOK14
8 Funny Cartoon For Kids | CoCoDuck: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPNKW-jSWp8QA259Estja9YL
9 2D Nursery Rhymes for Kids: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPMbB_ItgRra-izCY486ezbj
10 Numbers 1-10 | Counting for Kids: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CL84BdBuPN6mUMeJbrWNfkrFKQ_k7zS

Meet Abi and friends through lots of exciting funny videos !!!
Eli Kids provide kids songs for preschools, including nursery rhymes, bedtime lullabies, phonics songs, fairy tales that help kids learning alphabets, numbers, shapes, colors and lot more.

We are a one-stop shop for your children to learn nursery rhymes.
Nursery rhymes help to accelerate phonetic awareness, reading and writing skills.

#elikids, #nurseryrhymes, #kidssongs, #childrenmusic
Mở