Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
초코우유 (Steve) vs 체리베리망고 (Jin) (TEKKEN 7 - Choco Milk vs CherryBerryMango)
체리베리망고 CherryBerryMango
체리베리망고 CherryBerryMango 33.3N theo dõi 2136 Videos 10.42TR lượt xem 2022-07-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-16
Tổng số lượt xem4.06N
Thích tỷ lệ 2.09%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 12.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.84TR - 3.32TR
Tỷ lệ tương tác 4.55%
Thẻ gắn
Tekken 7 CherryBerryMango 체리베리망고 체베망 놈진 노멀진 Jin Jin Kazama 철권7 CBM
Giới thiệu
Afreeca TV : http://bj.afreecatv.com/wazzang37

Twitter : https://twitter.com/Tekken_CBM

Donate : https://streamlabs.com/cherryberrymango2

구독, 댓글, 좋아요 많이 부탁드립니다!

Subscribe, Comment, Like Please !

Intro Music :
Guilty Gear Xrd -SIGN- OST HEAVY DAY
Mở