Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ms.Flowers Brings Her Baby To Class
Jay Nedaj
Jay Nedaj 820N theo dõi 296 Videos 157.25TR lượt xem 2021-05-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-07
Tổng số lượt xem1.45TR
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận3.96N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 662.73TR - 768.76TR
Tỷ lệ tương tác 6.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu