Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Boong Candy и друзья с помощью Bubble держат друг друга - Веселые видео для детей
Boong Baby Toys
Boong Baby Toys 14.97N theo dõi 57 Videos 6.3TR lượt xem 2019-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.96N
Thích tỷ lệ 71.2%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 59.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 637N - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 0.41%
Thẻ gắn
The Boo Boo song nursery rhymes children songs baby songs kid songs kindergarten songs toddler songs kids song education children learning sing-along sing-along songs kids videos kids video songs videos for babies songs for babies babies songs babies videos children's story best nursery rhymes best kids songs
Giới thiệu
Boong Candy и друзья с помощью Bubble держат друг друга - Веселые видео для детей
https://youtu.be/9DuQa7Qdgb0
Mở