Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
우리집 할머니가 배그해도 99킬 가능할지도?? 드디어 AI봇전 나왔다 복귀하자 배린이 친구들ㅋㅋㅋㅣ 배틀그라운드 AI 봇모드
악동 김블루
악동 김블루 1.75TR theo dõi 774 Videos 991.06TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem472.27N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận556
Tỷ lệ lượt xem 27%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 214.87TR - 386.77TR
Tỷ lệ tương tác 2.83%
Thẻ gắn
김블루 배그 배틀그라운드 배린이 봇전 AI모드 봇모드 AI전
Giới thiệu
》쁠몬분들 AI로얄 모드를 하는 방법은 여기있습니다! - https://www.youtube.com/watch?v=SS_aHqFnNAY
》김블루의 숨겨진 혜택이 넘치는 사탄클럽가입하기!! : https://www.youtube.com/channel/UCNzcxCN_Hh_lu5RCSFXKgGQ/join
》유튜브 알림 문제 해결 하기! : https://support.google.com/youtube/troubleshooter/9334012?hl=ko
》김블루 인스타 : https://www.instagram.com/kimblue_37/?hl=ko
》트위치 바로가기: https://www.twitch.tv/rainblue37
》김블루 팬카페!! : https://cafe.naver.com/bloodang
★지금 구독하기와 좋아요버튼을 꾹 눌러달라구!!★
》제가 직접 3년째 사용 중인 컴퓨터 오버시스템 링크 - https://oversystem.co.kr/
사장님이 너무나 착하십니다 김블루 보고 왔다고 적어주세요!


문의 & 스폰문의 - [email protected]

편집 - 늘풍님과 타비님

-------------------------------------------------------------------------------------

음원 - JWVID , 유튜브 라이브러리, 퍽픽, NCS
Kevin MacLeod의 음원은(는) Creative Commons Attribution 라이선스에 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: https://soundcloud.com/kevin-9-1
아티스트: http://incompetech.com/

음원설명
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Happily Ever After - https://youtu.be/2riFglcG3pU
🎵Track : Mr. Scrooge - https://youtu.be/KHR2IcENsqc
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)