Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#BREAKING Jake Sullivan No War diplomat path fwd with Russia over Ukraine
Tony Dortie
Tony Dortie 226N theo dõi 14527 Videos 137.75TR lượt xem 2021-12-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-30
Tổng số lượt xem220
Thích tỷ lệ 2.73%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 91N - 91N
Tỷ lệ tương tác 2.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#BREAKING Jake Sullivan No War diplomat path fwd with Russia over Ukraine https://youtu.be/9DTLdrRdDfM
Mở