Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
지난영상에대한해명.mp4
무파사
무파사 167N theo dõi 292 Videos 54.83TR lượt xem 2021-04-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem79.47N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận236
Tỷ lệ lượt xem 47.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 36.14TR - 65.06TR
Tỷ lệ tương tác 4.36%
Thẻ gắn
일상 웃긴 브이로그 VLOG 무파사
Giới thiệu
죄송합니다

저는 설정된 캐릭터이며, 사실 과묵합니다


인스타그램 instagram
@mufasa_kr

협업문의 Business contact
[email protected]
Mở