Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
借車給女兒的好處!?一周兩次的溫馨午餐約會!|孫腫來了 @趙小僑女人說
孫腫來了
孫腫來了 87N theo dõi 78 Videos 6.91TR lượt xem 2021-05-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-24
Tổng số lượt xem420.47N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận207
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91.81TR - 153.06TR
Tỷ lệ tương tác 1.25%
Thẻ gắn
孫腫來了 孫德榮 喬傑立 趙小僑女人說 趙小僑 孫德榮 孫總 洪樓小館 孫德榮 女兒 孫德榮 喬傑立 喬傑立2.0 孫總午餐時間 誰來作客 孫德榮 趙小僑 孫德榮 餐廳 趙小僑試管
Giới thiệu
這部影片是四個月前就拍好的,上片當天剛好我漂亮的乖女兒發生胎停,當下決定撤下架此片。
我勇敢漂亮女兒,調整心情後要我帶她出去踏青,讓我放下心中的大石,今天決定重新上架影片,讓大家知道我們父女情深,我們平常真實的互動,預祝我漂亮的女兒一切順心平安,並叮嚀我親愛的粉絲,疫情期間請減少不必要外出,戴好戴滿口罩,讓疫情趕快過去,我們恢復平常的生活,共勉之!

BGM:多一天愛一點 R&B
音樂版權提供:喬傑立經紀事業股份有限公司
合作夥伴:Anymind AnyCreator TW
孫腫FB趕快來追蹤:https://reurl.cc/k0ajvq
工作邀約:[email protected]

#孫腫來了 #趙小僑女人說 #父女午餐時間
Mở