Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
조아란 프로 골프스윙👍(골프여왕 골프스윙- golf swing golf queen) : 요청/request👉[email protected]
골프여왕 Golf Queen
골프여왕 Golf Queen 50.8N theo dõi 1062 Videos 43.43TR lượt xem 2021-12-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-24
Tổng số lượt xem14.35N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 28.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 6.52TR - 11.73TR
Tỷ lệ tương tác 0.36%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#최재희프로
#최재희 프로 인스타👇
@jae_hee__choi 

-요청(등록/삭제/수정)은 이메일 또는 DM 주세요~
📩 [email protected]
⛳️"골프여왕" Instagram 👉 @golf.queen
Mở