Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"The Final Trailer" | 515 eParty Final Trailer | Mobile Legends: Bang Bang!
Mobile Legends: Bang Bang Official
Mobile Legends: Bang Bang Official 13.3TR theo dõi 1754 Videos 2.1TỶ lượt xem 2020-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem35.25TR
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận4.1N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.41TỶ - 11.54TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.53%
Thẻ gắn
MobileLegends 515eParty
Giới thiệu
The Time Portal has opened!
5 Heroes are sending out invites to players around the world.
Wherever you are, come and join us in this extraordinary eParty!

515 eParty is underway.
Game on! Party on!
Be a part of it and enjoy your time at home!
Stay healthy. Let's eParty!
Mở