Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
私藏邊界,圓領拼格洋裝 6464
VIVAKING
VIVAKING 31 theo dõi 136 Videos 16.61N lượt xem 2021-05-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 9.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
♡ 給妳最好的 ♡
📍 https://bit.ly/3uWSkBP
極簡背心版型 呈現女孩曲線
除了藏於背後的鏤空小心機
更將視覺集中於下擺
大膽以幾何方式拼接英倫格紋
如同女孩的小叛逆般 細膩而執著
Mở