Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
10 SECONDS OF RELAXING SOUNDS - ASMR BANANA FANTASY SHIT
Boi The Cyberbully 42069
Boi The Cyberbully 42069 23 theo dõi 8 Videos 952 lượt xem 2017-01-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem142
Thích tỷ lệ 4.93%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 19.01%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ITS SO RELAXING - SOUND IS SO LOW SO WATCH WITH HEADPHONES PLZ
Mở