Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
На крышах уже зеленая травка пробивается. Слобода Братьев Стерлинг
0 theo dõi Videos lượt xem 2021-04-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.02N
Thích tỷ lệ 93.2%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 16.18%
Thẻ gắn
Стерлинг Стерлигов крестьянское хозяйство натуральные продукты Братья Стерлинг Сергий
Giới thiệu