Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fede Se Casa Con Mariana *Yolo Se Enoja Con Fede* Federiana Vs Yoloriana
EJERCITO YOLOTROLL
EJERCITO YOLOTROLL 349N theo dõi 513 Videos 33.98TR lượt xem 2020-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11.43N
Thích tỷ lệ 94.2%
Số lần bình luận496
Tỷ lệ lượt xem 3.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.25TR - 2.47TR
Tỷ lệ tương tác 56.85%
Thẻ gắn
Giới thiệu
🔴💎DIAMANTES GRATIS💎🔴
https://geekcarz.com/?p=173

🔴⬇️SKINS GRATIS⬇️🔴
https://geekcarz.com/?p=214

🔴⬇️PERSONAJES GRATIS⬇️🔴
https://geekcarz.com/?p=214

🔴⬇️CUBOS GRATIS⬇️🔴
https://geekcarz.com/?p=224

Sigueme En Instagram Para un saludo
https://Instagram.com/solorzanopool
Tags #YOLO #YOLORIANA #COLORIDAS #MARIANA #YOLOAVENTURAS #PANDA #NANDO #CRACKS #MARCO #TITANES #YOLITASYYOLOTROLS #LILACOLORIDA #MIACOLORIDA #SONICOLORIDA #JOTA
Mở