Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
‘~하자 마자’는 영어로?_[요한복음 영어로 통독 · 암송] 560일차_12권/26과(요 21:7)
JEBS정철영어성경학교
JEBS정철영어성경학교 92.5N theo dõi 1044 Videos 21.7TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-08
Tổng số lượt xem8.98N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận252
Tỷ lệ lượt xem 9.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.09TR - 7.34TR
Tỷ lệ tương tác 28.04%
Thẻ gắn
JEBS 젭스 정철 정철선생 정철선생님 성경말씀 성경말씀영어로 성경말씀영어로암송하기 성경 말씀 성경 말씀 영어로 성경 말씀 영어로 암송하기 영어성경 말씀암송 성령충만 영어능통 정철선생특강 말씀낭송 말씀쉽게암송하기 Jungchul John 요한복음 영어로 통독 암송 요영통 요한복음 영어 English English bible school English bible story 스튜디오 젭스 Studio JEBS 은강이와 은냥이 GPS 영복전 God's Plan of Salvation 영어로 복음 전하기
Giới thiệu
😍 요영통 강의는 매주 월~일 (주 7회) 새벽 🕓4시에 업로드 됩니다.

📙 요한복음 강의 교재 주문 https://bit.ly/2F0f4w4
🎵 요한복음 mp3음원 받기 http://jebs.kr/bbs/?bo_c=902

▶전화 문의: 1800-0588
▶채팅 문의: 카카오톡 '정철영어성경학교' 추가 (http://pf.kakao.com/_LZRdE)
▶메일 문의: [email protected]

-------------------------------------------------

💕요한복음 다음 강의는 '야고보서'│11월 1일 첫 방송
야고보서 교재 사전 할인 중 ~10/30
35,000원 → 28,000원 (무료배송)
📙 야고보서 강의 교재 주문(해외 배송도 가능합니다!)
문의하기👉 https://james.oopy.io

-------------------------------------------------

📹 요한복음 암송 영상 모집
요한복음을 암송하시는 여러분들의 영상과 후기를 보내주시면, 요영통 강의를 통해 소개해드립니다. 젭스 메일 또는 카카오톡으로 영상을 보내주세요😊

-------------------------------------------------

🌟 젭스프로그램을 소개합니다.
✅ 온라인 설명회 http://jebs.kr/new_seminar
✅ 홈스쿨 프로그램 가이드 https://jemm.oopy.io

-------------------------------------------------

젭스의 다양한 후기, 소식과 비하인드! 지금 바로 구경하러 오세요! 😍
💬 JEBS인스타그램
▶https://www.instagram.com/jebs.official

💬 JEBS블로그
▶https://blog.naver.com/jebs_jemm

-------------------------------------------------

📞 JEBS 바이블 전화/화상영어 "젭스폰"
* 자세히 알아보기 👉 https://bit.ly/2Om8sMG
* 무료 1회권 신청 👉 https://goo.gl/7cp3a8
Mở