Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
METALLICA WORLDWIRED TOUR - 2017 HONG KONG
MindBodyExplorer
MindBodyExplorer 253 theo dõi 116 Videos 62.09N lượt xem 2017-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.97N
Thích tỷ lệ 0.49%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.82TR - 3.27TR
Tỷ lệ tương tác 1.69%
Thẻ gắn
Metallica Worldwired tour 2017 Hong Kong Asia Arena Hong Kong Asia Expo Hong Kong Metallica Live in Hong Kong
Giới thiệu
ONE, NOTHING ELSE MATTER, BATTERY, FADE TO BLACK, SEEK N DESTROY, MASTER OF PUPPET, SOLO by Kirk HAMMETT, ENTER SANDMAN n More.
Mở