Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Big Spin Party on Thanksgiving at Scratch Nana's House
The Scratch Guy
The Scratch Guy 1.45N theo dõi 543 Videos 435.13N lượt xem 2019-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem394
Thích tỷ lệ 5.84%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 27.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 182N
Tỷ lệ tương tác 74.37%
Thẻ gắn
Big Spin The Scratch Guy The new big spin How to scratch the big spin gambler gambling $5.00 big spin Thanksgiving Thanksgiving scratch off tickets scratch off tickets Nana's house
Giới thiệu
Scratching the New Big Spin at Nana's for Thanksgiving. Happy Thanksgiving!
#thescratchguy #lottery #scratchtickets

Subscribe to my channel http://www.youtube.com/c/TheScratchGuy

$5.00 Instant OLG Scratch Off Tickets: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIed8Z7kviRCtbMO89I-sCPuuVV5LXlB7

The Big Spin OLG Scratch Tickets: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIed8Z7kviRBIqXGbk45IqnWaFE7oMVaJ

Email: [email protected]
Mở