Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
入国者2万人へ 水際対策緩和
健やか情報チャンネル
健やか情報チャンネル 14.9N theo dõi 84 Videos 1.74TR lượt xem 2022-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-30
Tổng số lượt xem357
Thích tỷ lệ 8.68%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 2.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 14.29%
Thẻ gắn
コロナ 水際対策 緩和 入国
Giới thiệu
最新ワクチン接種歴別の新規陽性者数
世界のコロナ感染状況と日本の感染状況

0:00 オープニング
0:22 5-11歳ワクチン接種状況
0:52 日本国内の新型コロナ感染状況
1:53 入国者2万人へ 水際対策緩和
3:11 世界の感染状況


#新規症例数 #新規死亡者数 #新型コロナ #COVID-19 #ウィズコロナ
Mở