Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Maglula Uplula magizine loader.
Armas de fuego Colombia
Armas de fuego Colombia 42.9N theo dõi 160 Videos 15.67TR lượt xem 2021-01-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem439
Thích tỷ lệ 95.8%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 30.3%
Thẻ gắn
Cargador de magazines maglula Uplula
Giới thiệu
Cargador de magazines, proveedores, petacas.Maglula modelo Uplula
Mở