Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
흑산도 잼민이 vs 일본인
유이뿅의 보조배터리
유이뿅의 보조배터리 51.6N theo dõi 135 Videos 10.68TR lượt xem 2022-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem55.7N
Thích tỷ lệ 3.63%
Số lần bình luận155
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 25.34TR - 45.61TR
Tỷ lệ tương tác 6.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu
유이뿅YUIPYON 채널에서는 볼수없는!!
[풀버전 영상 & 비하인드 영상] 업로드 채널입니다 ^____^
▶영상 촬영일 : 22년 5월 28일
Mở