Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
완도항에서 문어는 멀리있지 않아요 / 완도항 /문어 / 갑오징어
발도장찍는남자
발도장찍는남자 2.65N theo dõi 193 Videos 865.26N lượt xem 2021-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-24
Tổng số lượt xem2.5N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận41
Tỷ lệ lượt xem 94.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.13TR - 2.04TR
Tỷ lệ tương tác 19.37%
Thẻ gắn
완도항 완도항낚시 문어낚시 갑오징어낚시 완도항문어 완도항갑오징어 봄갑오징어
Giới thiệu
비오고 바람부는 날 완도항으로 나가봤습니다.
옆에서는 갑오징어가 계속 올라오네요.ㅋㅋ
아~ 이제는 나도 마릿수로 쭉~쭉~ 뽑아보고싶다~
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)