Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Real love?😍
KIM ORO
KIM ORO 5.42TR theo dõi 98 Videos 84.12TR lượt xem 2022-03-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-22
Tổng số lượt xem10.54TR
Thích tỷ lệ 1.69%
Số lần bình luận246
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.79TỶ - 5.56TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu