Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
서엑스 스마트폰 각종 오류 조치 및 정보 전달 관련 영상 준비중입니다
서엑스 : 스마트폰 전문가
서엑스 : 스마트폰 전문가 664 theo dõi 1 Videos 91 lượt xem 2021-06-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem80
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 12%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 16.25%
Thẻ gắn
Giới thiệu
스마트폰 오류 조치 방법 및 정보 공유 전달 채널입니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)