Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
POR ESTO ME FICHÓ TEAM PSYCHO | #PSYCHORC
Zyltix
Zyltix 327 theo dõi 3 Videos 2N lượt xem 2020-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem960
Thích tỷ lệ 7.92%
Số lần bình luận61
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 182N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 71.46%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Recuerden usar #PSYCHORC para así poder verlos.
PSYCHO ON TOP
Mở