Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
💖 「 孫情友約-永恆的回憶」小型演唱會✨🎉演唱招牌經典歌曲-不如歸去✨👏👏👏
鴻凱娛樂Bigstar-演藝經紀活動戲劇製作
鴻凱娛樂Bigstar-演藝經紀活動戲劇製作 10.4N theo dõi 128 Videos 1.84TR lượt xem 2022-08-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-02
Tổng số lượt xem102
Thích tỷ lệ 2.94%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 2.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu
💖 「 #孫情友約永恆的回憶小型演唱會」✨🎉
演唱招牌經典歌曲 #不如歸去✨👏👏👏

#經紀通告活動戲劇0917118996鴻凱娛樂
#鴻凱娛樂Bigstar
#孫情 #台灣國寶 #痛苦歌王
Mở