Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
iPhone XR And IPhone 8 + Giveaway
stan
stan 1.1N theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2019-10-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.36N
Thích tỷ lệ 13.47%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 13.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Enter this giveaway get me to 1150


And Aesthetic Pluto Congrats on winning the IPhone 11

Snapchat: Prince_Awkward9
Instagram:Ack_gamarley

Thanks for watching
Mở