Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
강남아~ 2차가야지♡ (with 동네친구 강나미)
오사카에사는사람들TV
오사카에사는사람들TV 927N theo dõi 220 Videos 96.61TR lượt xem 2022-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-29
Tổng số lượt xem1.53TR
Thích tỷ lệ 1.81%
Số lần bình luận1.77N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.12TỶ - 2.04TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.96%
Thẻ gắn
오사카 오사카에사는사람들 마츠다부장 마츠다상 강남 강나미 도톤보리 오사카맛집 오사카여행
Giới thiệu
#오사카 #도톤보리 #맛집 #동네친구강나미 #오사카에사는사람들
안녕하세요? 오사카에사는사람들 입니다.

오늘은 도쿄 대표로 오신 강남님과 1차에서 지역감정을 털어내고
2차는 부장님의 맛집으로 이동하였습니다

도톤보리를 바라보며 맛있는 안주와 술을 먹을 수 있다니..

찐으로 맛있게 드셨던 강남님
그런 모습을 흐뭇하게 바라보시던 부장님

더이상의 지역감정은 보이지 않았습니다! ㅎㅎ

오늘도 시청해주신 구독자분들, 시청자분들께 감사드리며
행복한 하루 되세요!!
Mở