Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
방탄소년단 굿즈 대량 랜박 [ 25.0 ] 🖇❤️‍🩹 / 판매계 추천 • 택배비 무료 • 4배
토깽
토깽 5.18N theo dõi 30 Videos 278.3N lượt xem 2021-07-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem6.03N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.73TR - 4.91TR
Tỷ lệ tương tác 3.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
‎ ‎방탄소년단 굿즈 판매 ❀.(*´◡`*)❀.♡

밑에 글을 안 읽고 생기는 불이익은 절대로 책임지지 않습니다.

양식
[ 구매 물품(영상 캡쳐) / 입금일 / 이름 / 주소 / 우편번호 / 전화번호(우편 제외) / 배송방법 ]

https://open.kak
•구매 원하시면 채팅방 들어오신 후, 바로 양식 작성 해주세요.📥 입금
•당일 포함 2일내로 말씀하신 날짜에 입금해주세요.
•입금일 하루 지나면 연락드리고 이틀 지나면 자동 거파 처리합니다.(저와 더이상 거래 불가능)
•계좌는 농협 보유중입니다.
•돈봉은 판매가 3만원 이상 랜박만 준등기, 택배로만 가능합니다.
•문화상품권, 기프티콘, 직거래 전부 안 받습니다.
•입금 후 개인사정이 생기셔도 환불은 절대 불가능합니다.

🚚 배송
•선불 택배 +0
•입금 후 최대 2주내로 배송해드립니다.(배송 재촉 톡 확인 X)

📦 물품 수령 후
•배송 중에 생긴 하자는 책임지지 않습니다.
•제 실수로 인한 하자와 물품 누락은 무조건 개봉 영상을 보고 일부 환불 또는 재배송을 해드리니, 문의 주실 때에는 반드시 개봉 영상이 필요합니다.
•배송 전 전부 주소 확인 시켜드리고 배송합니다. 주소를 정확히 작성 안 하시거나 제대로 확인을 안 하셔서 생기는 상황은 책임지지 않습니다.

📝 그 외
•부모님 개입은 하지 말아주세요.
•서로 기본적인 예의는 지키면서 거래 해주세요.
•제 출처 물품들은 전부 출처 남기고 재판매 가능합니다.
•거래가 끝나기 전까지는 오픈채팅방 닉네임을 바꾸지 말아주세요.(바꾼 후 물품이 잘못 배송될 시, 본인 책임)
•거래는 오직 카카오톡 오픈채팅방으로만 가능합니다:)

‎❄︎‧˚₊✧*。*̥❄︎‧˚₊✧*。*̥❄︎‧˚₊✧*。*̥❄︎‧˚₊✧*。*̥❄︎‧˚

•판매 양식 제공 굥걍 (•ᴗ•)

• 인스타그램 | xr._430

• 카카오스토리 | xhrod1204 (주로 활동하는 곳)
Mở