Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이건 평범한 볶음밥이 아닙니다.
하루세끼 daily meals
하루세끼 daily meals 126N theo dõi 108 Videos 41.11TR lượt xem 2021-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.59TR
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận453
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 726.83TR - 1.3TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.99%
Thẻ gắn
하루세끼 cookingasmr koreanrecipe easyrecipe asmrsound FoodASMR koreanfood 간단요리 볶음밥만들기 eggfriedrice 카레볶음밥 curryfriedrice 계란볶음밥만들기
Giới thiệu
#Shorts

안녕하세요 ㅎㄹㅅㄲ 입니다.
요즘에 색다른 요리많이 해보려고 도전하다가
이렇게 해봤는데 맛있어서 바로 영상촬영해서 공유합니다.
간단한데 맛있어요.
하루세끼 특별한 카레 볶음밥 입니다.

[재료 Ingredients]
- 한그릇 반 쌀밥
- 1.5스푼 카레가루
- 1스푼 굴소스
- 2개 계란
- 두꼬집 후추

[ Ingredients ]
- 300g Rice
- 1.5Tbs Curry powder
- 1Tbs Oyster sauce
- 2ea Egg
- Two pinch of black pepper

Instagram 👉 s_juhwan_
E-mail 👉 [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)