Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Youngsters should have been tried against Zimbabwe | 2nd Test
Ramiz Speaks
Ramiz Speaks 1.64TR theo dõi 955 Videos 297.94TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem232.1N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận1.1N
Tỷ lệ lượt xem 14.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 88.7TR - 122.48TR
Tỷ lệ tương tác 10.54%
Thẻ gắn
Ramiz Speaks Ramiz Raja Rameez Raja Cricket Pakistan Cricket cricket highlights pak vs zim 1st test day 1 azhar ali century abid ali century Pak vs Zim 2nd test ZIM vs azhar ali ZIM vs abid ali
Giới thiệu
#RamizSpeaks #PAKvsZIM #PakistantourofZimbabwe #Cricket #Crickethighlight #azharali #abidali


All content on this channel is subject to copyrights and use of this content on any media platform is an infringement. Content cannot be reproduced without prior written permission on the below email address.

This Channel is managed, marketed by HASHTAG ([email protected])
Mở