Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD Trailer 2 (2021)
FilmSelect
FilmSelect 4.15TR theo dõi 1469 Videos 1.98TỶ lượt xem 2021-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem79.62N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận110
Tỷ lệ lượt xem 1.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 36.21TR - 42.01TR
Tỷ lệ tương tác 5.7%
Thẻ gắn
trailer movie filmselect 2021 HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD Trailer HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD Trailer 2 Ryan Reynolds Samuel L. Jackson Action
Giới thiệu
Second trailer for Hitman's Wife's Bodyguard starring Ryan Reynolds
Mở