Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[ 주식 ] 티움바이오, 희귀난치질환 치료제 세계 최강자!
맥퀸 지혜투자클럽
맥퀸 지혜투자클럽 9.34N theo dõi 234 Videos 1.09TR lượt xem 2021-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-09
Tổng số lượt xem1.09N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 11.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 477.75N - 887.25N
Tỷ lệ tương tác 11.2%
Thẻ gắn
티움바이오 김훈택 특발성폐섬유증 자궁내막증 자궁근종 MARDD TGF-베타 저해제 희귀난치질환치료제
Giới thiệu
무료카톡방 운영안내
https://open.kakao.com/o/gvO8FqUb​
참여코드 문의는 010-6558-1219로 문자 주시면 참여 안내 드립니다
감사합니다
Mở