Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Turu Neng Dadane - Yuli Astuti (Ambyar Khas Osing + Lirik)
Putar Ulang
Putar Ulang 653 theo dõi 18 Videos 53.64N lượt xem 2019-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-12
Tổng số lượt xem3.79N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.22TR
Tỷ lệ tương tác 2.19%
Thẻ gắn
Giới thiệu