Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ATEEZ – WAVE『MAKNAE LINE VER』
seonghwa's tongue
seonghwa's tongue 2.23N theo dõi 12 Videos 530.41N lượt xem 2019-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem16.66N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận44
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.02TR - 5.46TR
Tỷ lệ tương tác 9.28%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Ok, so let me tell y'all that the maknae line killed it too🔥 as I said in the last video, it's so fun to watch how everyone has their own way of dancing!

This one looks a little bit better because everyone's background is the same color.

Not copyright infringement intented.
All rights go to their rightful owners.
Mở