Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
게임에서 띠미 안티팬으로 위장하고 띠미 안티팬으로 돌아다녔더니 생긴일 #shorts
띠미 ddimmi
띠미 ddimmi 911N theo dõi 724 Videos 350.19TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem343.17N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận403
Tỷ lệ lượt xem 37.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 156.13TR - 281.05TR
Tỷ lệ tương tác 6.79%
Thẻ gắn
띠미 Elal 제페토 띠미 안티 안티 제페토 루피 잔망루피 shorts zepeto
Giới thiệu
#무료제공 #제페토X잔망루피
제페토 다운로드 하기 👉🏻https://zepeto.onelink.me/pmCQ/1c23ac0b


안녕하세요!
하고 싶은거 다 ~ 하고있는 엽기+병맛+발랄 예능 크리에이터 띠미입니다! (ᵔᗜᵔ*)♥

▶업로드 : 화 목 일 or 월 화 목 일 오후 4시40분 ~ 5시
▶유튜브 생방송 : 매주 토요일 6시 ~ 6시 30분
(※ 사정에 의해 하루가 밀리거나 고정 업로드날에 업로드 안될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.)

띠미 인스타그램
▶https://www.instagram.com/ddimmi96​
비즈니스 문의 이메일
[email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)