Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
หัวใจนักสู้ : น้องโบ๊ท
I GN Genius
I GN Genius 91.1N theo dõi 20 Videos 77.52N lượt xem 2021-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-13
Tổng số lượt xem17.8N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 19.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.23TR - 5.82TR
Tỷ lệ tương tác 1.64%
Thẻ gắn
เพลง เพลงดัง เพลงใหม่ เพลงลูกทุ่ง
Giới thiệu
#1มาแรง #เพลง
Mở