Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【 2021.08.15 / 로스트아크 】 - 탬탬버린 다시보기
탬탬버린 다시보기
탬탬버린 다시보기 87.6N theo dõi 1450 Videos 50.91TR lượt xem 2021-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-06
Tổng số lượt xem22.32N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 25.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 10.14TR - 18.26TR
Tỷ lệ tương tác 1.05%
Thẻ gắn
탬탬버린 탬탬버린 다시보기
Giới thiệu
▶ 유튜브 구독하기

【 https://goo.gl/q6njeN 】

▶ 썸네일 - 냐냥큘

▶ 탬탬의 생방송 (Live Broadcasting!)

트위치TV - https://www.twitch.tv/2chamcham2

▶ 트위터를 통하여 생방송 일정을 받아보세요!

트위터 - https://twitter.com/chamcham2323
Mở