Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🇮🇩 INDONESIA ASMR Turtle Tortoise Eating Mukbang 🐢107 | Animal ASMR
Animal ASMR
Animal ASMR 964N theo dõi 192 Videos 131.6TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem298.21N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3.37N
Tỷ lệ lượt xem 30.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 135.68TR - 157.38TR
Tỷ lệ tương tác 20.02%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Indonesia Flag ASMR Turtle Tortoise Eating Watermelon Food Mukbang

Animal ASMR Turtle Tortoise 107th Video

Like and Share if You are Satisfied
Mở